Гарантійні умови

 

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ 

 
Даними гарантійними талонами компанія «Vimar» бере на себе зобов`язання по 
безкоштовному усуненню всіх несправностей, що виникли в процесі експлуатації виробу з 
вини виробника. Гарантійний термін встановлюється виробником на кожний виріб 
окремо, в залежності від виду товару. Гарантійні зобов’язання Виробника та безкоштовне 
сервісне обслуговування розповсюджується лише на вироби компанії «Vimar», придбані 
на території України, які пройшли сертифікацію на відповідність стандартам країни, де 
проводиться гарантійне та сервісне обслуговування. 
Гарантія дійсна тільки на території України. 
- Під безкоштовним сервісним обслуговуванням слід розуміти додаткову 
зобов`язанність Виробника по усуненню недоліків (дефектів) виробу, що виникли з вини 
Виробника, без стягування коштів з покупця (споживача). 
Заміна в виробі несправних частин (деталей, вузлів) в період гарантійного терміну, 
або терміну безкоштовного сервісного обслуговування не є підставою до встановлення 
нового гарантійного терміну, або нового терміну безкоштовного сервісного 
обслуговування на всі вироби, або на замінені частини. 
- Гарантійні зобов’язання та безкоштовне сервісне обслуговування не 
розповсюджується на перераховані нижче приладдя, що входять у комплектність товару, 
якщо їх заміна не пов’язана з розбиранням виробу. Виробник розглядає претензії 
споживачів по цій групі товарів на протязі 3 місяців з дати продажу, при наявності 
дефектів, що підтверджені незалежним висновком: 
1.1 пульти дистанційного керування, елементи живлення (батарейки), акумуляторні 
батареї, зовнішні блоки живлення, зарядні пристрої, освітлювальні лампи; 
1.2 з’єднувальні кабелі, антени та з’єднувачі для них, навушники, мікрофони, 
пристрої “хендс-фрі” (гарнітури); носії інформації різноманітних видів типів (диски с 
програмним забезпеченням та драйверами, карти пам’яті), зовнішні пристрої введення-
виведення та маніпулятори; 
1.3 чохли, сумки, ремені, шнури для перенесення, монтажні приладдя, інструмент, 
документацію, що додається до виробу; 
1.4 на программное забезпечення (ПЗ) та драйвери, що поставляються у комплекті 
з виробом на носіях інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючись ПЗ, 
попередньо встановленим на накопичувач на жорстких магнітних дисках виробу), а також 
на необхідність пере встановлення та налаштування ПЗ, за винятком випадків, коли ця 
необхідність викликана недоліком виробу, що виникла з вини виробника; 


 Додатково для: 
•пультів дистанційного керування, акумуляторних батарей, елементів живлення,зовнішніх 
блоків живлення та зарядних пристроїв; 
• з’єднувальних кабелів, антен, навушників, мікрофонів, носіїв різноманітного виду 
інформації (аудіо-відеокасет, дисків з програмним забезпеченням та драйверами, карт 
пам’яті), чохлів, ременів, шнурів для перенесення, монтажних пристроїв, документації до 
пристроїв; 
•для холодильників: на лампочку освітлення, очисники повітря, фільтри, полиці, ящики, 
підставки та інші ємності для зберігання продуктів; 
•для хлебопекарень, мініпечей, ростерів, мультиварок, пароварок, скороварок, м`ясорубок 
аерогрілей, кавомолок: на приладдя, скляні та металеві ємності, лотки, насадки, чаші, 
колби, кришки, ножі, контейнери, щіпці, лопатки, вертел, шнек; 
•для мікрохвильових печей: на тарілки,вертели, решітки, блюда, підставки; 
•для пилососів: на шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбірники, фільтри; 
•для пральних машин: на фільтри, шланги для підведення та зливу воды.

2. Безкоштовне сервісне обслуговування не здійснюється для приладдя, 
перерахованого в п.1.1-1.4 дійсних Умов, а також у відношенні полиць, ящиків, підставок 
та інших ємностей для зберігання продуктів в холодильниках; 
3. Виробник не несе гарантійні зобов’язання та не проводить безкоштовне сервісне 
обслуговування виробу в наступних випадках: 
 3.1. якщо виріб, призначений для особистої (побутової, сімейної) потреби, 
використовувався для здійснення підприємницької діяльності, а також в інших цілях, що 
не відповідають його прямому призначенню 
3.2. в разі порушення правил та умов експлуатації, підключення виробу, що 
викладені в Інструкції користувача та іншій документації, що передається споживачеві у 
комплекті з виробом; 
3.3. якщо виріб має ознаки не кваліфікаційного ремонту; 
3.4. якщо дефект виник за умов змін у конструкції або схеми виробу, підключенням 
до нього зовнішніх пристроїв, не передбачених Виробником; 
3.5. якщо дефект виник під впливом непереборної сили (пожежа, стихійне лихо 
і.т.п), навмисними або необережними діями споживача або третіх осіб; 
3.6. якщо виявлені пошкодження викликані дією вологи, високої та низької 
температури, корозією, окисленням, попаданням до середини виробу сторонніх предметів, 
речовин, рідин, комах та тварин. 
3.7. якщо потребує чищення аудіо – відео головок, пристроїв для зчитування 
інформації з носіїв різних типів; 
3.8. якщо пошкодження викликані впливом комп’ютерних вірусів та аналогічних їм 
програм, встановлення та зміна паролю, модифікації та (або) встановлення та (або) пере 
встановлення ПЗ третіх виробників, форматування накопичувачів на жорстких магнітних 
дисках; 
3.9. в разі поганого прийому сигналу із-за особливостей рельєфу місцевості та 
міської середи, використання телефону на кордоні або поза зоною дії мережі; 
4. Налаштування та встановлення (збирання, підключення і.т.п.) виробу, що 
описані в документації, яка додається до нього можуть бути виконані як самим 
користувачем, так і спеціалістами УСЦ відповідного профілю та фірм-продавців (на 
платній основі). При цьому особа(організація), що встановила виріб, несе відповідальність 
за правильність та якість встановлення (налаштування).. Звертаємо Вашу увагу на 
значимість правильного встановлення виробу, як для надійної його роботи, так і для 
отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від 
спеціаліста по встановленню виробу занести всі необхідні відомості про встановлення в 
гарантійний талон. 
5. Компанія «Vimar» знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, що прямо 
або скісно нанесена продукцією «Vimar» людям, домашнім тваринам, майну у випадках, 
що виникли в результаті недотримання правил та умов експлуатації, встановлення виробу; 
навмисних або необережних дій покупця(споживача), чи третіх осіб. Також компанія 
«Vimar» знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо чи скісно нанесену 
виробами «Vimar» відповідного призначення, в результаті змін, пошкодження, втрати 
даних або інформації. 
 
ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! 
 
Для уникнення непорозумінь наполегливо просимо Вас уважно вивчити 
Інструкцію по користуванню, умови гарантійних зобов’язань та безкоштовного сервісного 
обслуговування, перевірити правильність заповнення гарантійного талону. Гарантійний 
талон дійсний при наявності правильно та чітко вказаних: моделі, серійного номеру 
виробу, дати продажу, чітких печаток фірми-продавця, підпису покупця. Серійний номер 
та модель виробу повинні відповідати вказаним у гарантійному талоні.

При порушенні умов, а також, якщо дані, вказані у гарантійному талоні змінені, 
стерті, або переписані, талон признається недійсним. В такому випадку рекомендуємо Вам 
звернутися до продавця для отримання нового гарантійного талону, який буде відповідати 
вищевказаним вимогам, або представити товарний та касовий чек, або інші документі, що 
підтверджують факт і дату продажу виробу. В разі, якщо дату продажу встановити 
неможливо, у відповідності з законодавством України «про захист прав споживачів», 
гарантійний строк рахується з дати виготовлення виробу. 
Даним гарантійним талоном компанія «Vimar» підтверджує прийняті на себе 
зобов’язання по задоволенню потреб споживачів, встановлених діючим законодавством 
про захист прав споживачів, у випадку виявлення недоліків виробу. 
 
Всі умови гарантійних обов’язків та безкоштовного обслуговування діють в 
рамках законодавства про захист прав споживачів і регулюються законодавством 
країни, на території якої вони представлені.